Keyport: “”Boer zoekt Engineer” gaat hard!”

Agri en Techniek, Greenport en Keyport, het blijkt een vruchtbare cross over. Onder de naam Boer zoekt Engineer werken GreenTechLab (onderdeel van Fontys Hogeschool Venlo) en agrarisch adviesbureau Arvalis (dochter LLTB) samen aan innovatie. Met Breaking News en een primeur.

In februari wordt de FarmBot uit de VS uitgeleverd aan Arvalis. In samenwerking met biologisch groenteteler Peoples Farm Maasbree en GreenTechLab fungeert dit prototype als basis voor een verder uit te bouwen automatisch teeltsysteem voor Peoples Farm.

Landelijke primeur: robotteler open veld
Als eerste regio in Nederland mogen wij met de Farmbot aan de slag. Het uiteindelijke doel is een mobiele zelfstandige robot in het open veld. Het demo model gaat vanuit een vaste proefopstelling zelf zaaien, water geven en onkruid verwijderen. Uiteraard laten we de robot in elkaar zetten door eigen studenten. Foto’s en filmpjes volgen!

Eerste monitoringsysteem paardenhouderij
Onze eerdere oproep over high tech toepassingen in de paardenhouderij heeft geresulteerd in een consortium van LLTB, paardenkliniek Venlo en Stal Hendrix en maar liefst 13 techniekideeën. Om te beginnen met de EU wetgeving over paardenwelzijn op het gebied van eten, drinken, stress, ongemak en beweging. Tot nu toe kan dit bijvoorbeeld nog niet worden gemeten in de stal.Wij gaan ons inzetten om producten te ontwikkelen die dat wel kunnen!

Draadloos koorts signaleren
Afgekalfde koeien zijn vatbaar voor ziektes. Je observeert, loopt regelmatig langs, maar stel dat je koorts automatisch kunt signaleren en een melding op je telefoon krijg hierover?GreenTechLab is gestart met een vooronderzoek naar de technische mogelijkheden in samenwerking met een melkveebedrijf in de Keyportregio.

Rijpe producten herkennen
We kennen de deeplearning techniek op dit moment vooral uit de auto industrie. Een camera die objecten kan herkennen, auto’s die zelf kunnen rijden, daar zijn we al heel ver mee. Kan deze techniek ook niet van toepassing zijn in de agrarische sector? Een camera die rijpe producten kan onderscheiden bijvoorbeeld? Vanuit de draai-‘t-eens-om gedachte “ Engineer zoekt Boer”, werken we dit verder uit.

Dorothy en hagelschade
Het is er al: een afgesloten buis waarmee je de groei van planten kunt monitoren. Dit prototype – Dorothy genaamd en door studenten ontwikkeld met 3D printen – blijkt prima inzetbaar bijvoorbeeld in de slateelt. Daarnaast zien we mogelijkheden om het verder door te ontwikkelen rondom temperatuur en ziektes. Neem de hagelschade bij appels dit jaar. Het gevolg was dat bijna de hele oogst “kroet” wordt. Met Dorothy kun je onbeschadigde appels er automatisch uit laten sorteren!

Bron: Keyport2020.nl