Boer zoekt engineer bij De Vereniging Limburg

Onder de naam ‘Boer zoekt Engineer’ is in 2016 een unieke Limburgse samenwerking gestart tussen het HBO techniekonderwijs en de agrosector. Het platform koppelt technische uitdagingen of ideeën van boeren aan de kennis van techniekstudenten. Deze techniekstudenten gaan vervolgens aan de slag om de uitdagingen op te lossen of de ideeën uit te voeren.

https://www.devereniginglimburg.nl/thema-s/leren/boer-zoekt-engineer